INDUSTRIAL FLOORING SOLUTIONS

INDUSTRIAL FLOORING SOLUTIONS

Requirement

Flooring na para sa food proccessing area at cold storage na kayang ang Temperatura mula -40°c hanggang 120°c na may kapal na 3-5 mm.

Solution/s

POLyCOAT mORTAR HD
20 kg set
Coverage:
2.7-3.0 sqm @ 3-4 mm
thk (medium duty) or

30 kg set
Coverage:
2.0-2.23 sqm
@ 5-6mm
thick (heavy duty)

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Mag apply ng manipis na scratch coat 1mm bilang primer;
 3. Hayaang magcure ang primer sa loob ng isang araw;
 4. Lihain ang ibabaw ng primer;
 5. Isalin ang PolYCoat mortar;
 6. Haluin ang PolYCoat mortar gamit ang mixing paddle;
 7. Hayaan itong magcure.
Requirement

Chemical resistant na epoxy based self leveling floor coating para sa Heavy Traffic Na Floors.

Solution/s

EPOCOAT mB
gallon set
Coverage:
12 sqm per gallon @ 1 coat 

EPOCOAT FCH
3.8 kg per gallon set
Coverage:
7.1 sq.m @ 500 microns

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Pahiran ng ePoCoat mB ang nasabing parte;
 3. Hayaang magcure ang ePoCoat mB sa loob ng isang araw;
 4. Lihain ang ibabaw ng ePoCoat mB;
 5. Isalin ang mixture ng ePoCoat fCh at hayaan itong mag self level sa pamamagitan ng pag-trowel o spreader dito sa kapal na 500microns;
 6. Hayaan itong mag-cure.
Requirement

Stain Resistant na Sealer at Densifier para sa Concrete Floors.

Solution/s

HARDCRETE SD
4 liter gallon 20 liter pail 200 liter drum
Coverage: applied in two coats at the rate of 0.2 liters/sqm per coat.

System
 1. Linisin ang parte ng sahig na papahiran o i-sprayan ng hardCrete sd;
 2. Ipahid o i-spray ang hardCrete sd;
 3. Matapos ang isang oras, i-recoat muli ito;
 4. Hayaan itong matuyo.
Requirement

Concrete floor densifier upang Hindi mapulbos ang Old Flooring.

Solution/s

HARDCRETE D
4 liter gallon 20 liter pail 200 liter drum
Coverage: 6sqm to
10sqm/ liter/coat

System
 1. Linisin ang parte ng sahig na papahiran o i-sprayan ng hardCrete d;
 2. Ipahid o i-spray ang hardCrete d
 3. Matapos ang isang oras hugasan ng tubig bago irecoat ulit;
 4. Hayaan itong matuyo.
Requirement

Rubberized floor coating na pwedeng gamitin sa mga Outdoor Courts or Parking Lot.

Solution/s

POLyCOAT FLEX
gallon
Coverage:
11-12 sq.m per iter @ 30 microns

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Pahiran ng ePoCoat mB ang nasabing parte;
 3. Hayaang magcure ang ePoCoat mB sa loob ng isang araw;
 4. Lihain ang ibabaw ng ePoCoat mB;
 5. Ipahid sa pamamagitan ng roller o brush ang PolYCoat flex o i-spray ito;
 6. Pwede itong i-recoat after 1-2 hrs hanggang marating ang gustong kapal;
Requirement

Epoxy based floor coating para Light to medium Traffic na Floors.

Solution/s

EPOCOAT mB
gallon set
Coverage:
12 sqm per gallon @ 1 coat 

EPOCOAT FC
3.8 kg per gallon set
Coverage:
25 sq.m per coat

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Pahiran ng ePoCoat mB ang nasabing parte;
 3. Hayaang magcure ang ePoCoat mB sa loob ng isang araw;
 4. Lihain ang ibabaw ng ePoCoat mB;
 5. Ipahid sa pamamagitan ng roller o brush ang ePoCoat fC o i-spray ito;
 6. Pwede itong i-recoat after 8hrs hanggang marating ang gustong kapal;
 7. Hayaan itong mag-cure.
Requirement

Surface hardener para sa Bagong Buhos na Kongkreto.

Solution/s

HARDCRETE Nm
25 kg
Coverage:
5 sq.m per bag

CURE SIL
20 liters pail & 200 liters drum
Coverage:
actual coverage depends on the texture and porosity of the concrete surface.

System
 1. I-broadcast manually ang hardCrete nm o puedeng gumamit ng broadcast machine;
 2. Magspray ng curing compound Cure sil para maiwasan ang crack at spider web sa surface;
 3. Hayaan mag-cure ang kongkreto kasama ang hardCrete nm.
Requirement

Concrete floor sealer para sa Old Flooring.

Solution/s

HARDCRETE S
4 liter gallon  20 liter pail
Coverage: 5sqm to  7sqm/ liter/coat

System
 1. Linisin ang parte ng sahig na papahiran o i-sprayan ng hardCrete s;
 2. Ipahid o i-spray ang hardCrete s
 3. Matapos ang isang oras irecoat ulit;
 4. Hayaan itong matuyo.
Requirement

Heavy-Duty stain resisitant na sealer at densifier na mayroong mirror Finish Para Sa Concrete Floors.

Solution/s

HARDCRETE PROTEK
4 liter gallon 20 liter pail 200 liter drum
Coverage:
63sqm/gallon

System
 1. Linisin ang parte ng sahig na papahiran o i-sprayan ng hardCrete ProteK;
 2. Ipahid o i-spray ang hardCrete ProteK;
 3. Matapos ang isang oras, i-recoat muli ito;
 4. Hayaan itong matuyo.
Requirement

Flooring na para sa food proccessing area at cold storage na kayang ang Temperatura mula -10°C hanggang 90°C na may kapal na 3-5 mm.

Solution/s

POLyCOAT mORTAR mD
20 kg set
Coverage:
2.7-3.0 sqm @ 3-4 mm
thk (medium duty) or

30 kg set
Coverage:
2.0-2.23 sqm/30kg set @ 5-6 mm thick (heavy duty)

System
 1. Linisin muna ang parte ng flooring na lalagyan;
 2. Mag-apply ng manipis na scratch coat 1mm bilang primer;
 3. Hayaang magcure ang primer sa loob ng isang araw;
 4. Lihain ang ibabaw ng primer;
 5. Isalin ang PolYCoat mortar mixture at ikalat ito sa pamamagitan ng trowel hanggang marating ang 3-4mm thickness;
 6. Hayaan itong magcure.

Get up to date with the latest news and blogs!